Zainteresovaní žiaci v predstavení Pipi dlhá pančucha (výchovný koncert Zlatý vlas, zlatý hlas...) majú skúška    

v utorok 15. 10. 2019 o 16:45 hod v triede hudobnej náuky.

Námestie slobody 8,  053 42  Krompachy

...kliknutím na ikony prejdete k ďalším info...