Najnovšie informácie


Od 11.01.2021 bude prebiehať vyučovanie v ZUŠ Krompachy naďalej dištančnou formou online podľa rozvrhu, respektíve po dohovore s pedagógom. Pri akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať.

Ďakujeme vaša ZUŠ


Vážení rodičia a milí žiaci


Ďakujeme Vám všetkým za spoluprácu v roku 2020, ktorý nebol pre nikoho z nás jednoduchý. Prajeme Vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia.


Tešíme sa na stretnutie a spoluprácu s Vami v roku 2021.

kolektív ZUŠ KrompachyŽiaci, ktorí z preventívnych dôvodov pandémie COVID-19 majú dočasne prerušenú dochádzku v Základnej škole, prosíme aby v tom čase zvážili návštevu výučby v ZUŠ. Ďakujeme.

Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy