Najnovšie informácieVážení rodičia,


          v zmysle rozhodnutia ministra školstva zo dňa 04. 01. 2021 sa riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

          

          Výpisy známok za I. polrok sa budú žiakom našej ZUŠ odovzdávať po obnovení prezenčnej výučby, najneskôr do 31. 03. 2021.

          V prípade záujmu alebo bližších informácií o hodnotení žiaka prosím kontaktujte svojho triedneho učiteľa.Žiaci, ktorí z preventívnych dôvodov pandémie COVID-19 majú dočasne prerušenú dochádzku v Základnej škole, prosíme aby v tom čase zvážili návštevu výučby v ZUŠ. Ďakujeme.

Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy