Najnovšie informácieŽiaci, ktorí z preventívnych dôvodov pandémie COVID-19 majú dočasne prerušenú dochádzku v Základnej škole, prosíme aby v tom čase zvážili návštevu výučby v ZUŠ. Ďakujeme.

Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy