Najnovšie informácieŽiaci, Ľuboš Kráľ a Anton Geroč ,z gitarovej triedy uč. J. Čubana, sa úspešne zúčastnili gitarovej súťaže Smižianska gitara s umiestnením strieborného pásma. Srdečne blahoželáme. Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy