Najnovšie informácie

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021


Prijímacie skúšky sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020.


Konkrétny termín prijímacích skúšok určí zriaďovateľ a základná umelecká škola oznámi termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020. Termín bude uverejnený na webovom sídle základnej umeleckej školy a verejne dostupnom mieste.

PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM v hudobnom /HO/, výtvarnom /VO/, tanečnom odbore /TO/ a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby /OAMT/


sa podávajú od 1. mája 2020 do 30. júna 2020 a to:

1. Elektronicky: vyplnenú prihlášku poslať na mail školy zuskrompachy@gmail.com

alebo

2. Poštou na adresu školy: ZUŠ Krompachy, Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy


Námestie slobody 8, 053 42 Krompachy