3. ročník / 2. č.


Písomná skúška bude realizovaná v čase vyučovacej hodiny.

1. skupina: 27.5.2019 (pondelok) od 15:15 do 16:25 hod.

2. skupina: 29.5.2019 (streda) od 16:25 do 17:35 hod.

Žiakom prajeme veľa úspechov.