4. ročník / 1. č.


Písomná skúška bude realizovaná v čase vyučovacej hodiny.

1. skupina: 4.6.2019 (utorok) od 15:15 do 16:00 hod.

2.· skupina: 6.6.2019 (štvrtok) od 14:20 do 15:05 hod.

Žiakom prajeme veľa úspechov.