Mária Pavliková 

učiteľ

Mgr. Peter Maslaňák, DiS. art.

učiteľ

Stela Pavliková 

učiteľ