Alena Tomášová, DiS.art.

- vedúca učiteľka tanečného odboru

0908 336004

ahtomasova@gmail.com