Covid-19

Bez vyplnenia a podpísania povinných dokumentov žiakom/zákonným zástupcom a zamestnancom školy, nebude možný vstup do žiadnej z budov ZUŠ.  
Za pochopenie Ďakujeme.  Vedenie ZUŠ

 Podrobné info na: