Spiš. Vlachy - hudobná náuka 

Mária Pavliková 

učiteľ