Iné informácie 

Od 01. 09. 2020. Elokované pracovisko Spiš. Vlachy nebude súčasťou ZUŠ Krompachy.