Prehrávky / Skúšky

Absolventské skúšky žiakov 4. ročníka / I. časti 
6. a 7. 04. 2020 


Absolventské skúšky žiakov 4. ročníka / II. časti 

6. a 7. 04. 2020 


Postupové skúšky žiakov PŠ do 1. ročníka/ 1. časti