Prehrávky / Skúšky

Kontrahujúce skúšky všetkých odborov

január 2021

Absolventské skúšky žiakov 4. ročníka / I.

3. a 4. 05. 2021

Absolventské skúšky žiakov 4. ročníka / II. 

3. a 4. 05. 2021

Postupové skúšky žiakov PŠ do 1. ročníka/ 1. časti 

10. 06. 2021