Prehrávky / Skúšky

Postupové skúšky žiakov prípravného štúdia do 1.r./1.č./I.st.

...budú prebiehať 14.6.2019 od 13:30 hod. v triede č.10 (trieda hudobnej náuky).

Absolventské prehrávky

Absolventské prehrávky 4/2/I,  4/II,  4/ŠPD  budú prebiehať v stredu 29. 5. 2019 od 14:00 hod. v koncertnej sále ZUŠ v Krompachoch