Prehrávky / Skúšky

Kontrahujúce skúšky všetkých odborov

január 2021

NOVÉ

Absolventské skúšky žiakov 4. / 1. / I. hudobný odbor

31. 05. 2021 o 13:30 - 17:00 hod, podľa harmonogramu

03. 06. 2021 14:00 - 17:00 hod, podľa harmonogramu

NOVÉ

Absolventské skúšky žiakov 4. / 2./ I. , 4. / II. hudobný odbor

31. 05. 2021 o 13:30 - 17:00 hod, podľa harmonogramu

03. 06. 2021 o 14:00 - 17:00 hod, podľa harmonogramu

NOVÉ

Nahrávanie absolventských prác výtvarná + vyhotovenie fotografie na tablo

01. 06. 2021 o 14:00 - 18:00 hod, podľa harmonogramu

03. 06. 2021 o 14:00 - 18:00 hod, podľa harmonogramu

NOVÉ

Nahrávanie absolventov 4. / 2./ I. , 4. / II. hudobný odbor + vyhotovenie fotografier na tablo

08. 06. 2021 o 14:00 - 18:00 hod, podľa harmonogramu

10. 06. 2021 o 14:00 - 18:00 hod, podľa harmonogramu

Postupové skúšky žiakov PŠ do 1. ročníka/ 1. časti 

10. 06. 2021