Prehrávky / Skúšky

Kontrahujúce skúšky všetkých odborov

január 2021

NOVÉ

Absolventské skúšky žiakov 4. / 1. / I. hudobný / tanečný odbor

9. 05. 2022 o 13:00 - 17:00 hod

12. 05. 2022 o 13:00 - 17:00 hod

NOVÉ

Absolventské skúšky žiakov 4. / 2./ I. , 4. / II. hudobný / tanečný odbor

9. 05. 2022 o 13:00 - 17:00 hod
12. 05. 2022 o 13:00 - 17:00 hod

PŠ skúšky

2. 06. 2022 o 13:30 - 14:15