Informácie oddelenia


Ročníkové skúšky

Ročníkové skúšky budú prebiehať v termíne 10. 06. 2019 od 13:00-18:00 hod v Krompachoch