Informácie oddelenia


Absolventské prehrávky 4/2/I, 4/II, 4/ŠPD

...budú prebiehať v stredu 29. 5. 2019 od 14:00 hod v koncertnej sále ZUŠ