Aktuálne informácie

Dôležité oznámenie!

Prosíme všetkých, ktorí absolvovali talentové skúšky v riadnom termíne 

v mesiaci jún, ale aj tých, ktorí absolvujú dodatočné talentové prijímacie skúšky 

v mesiaci september, aby sa osobne, alebo v sprievode svojich rodičov, 

resp. zákonných zástupcov, riadili podľa pokynov, ktoré budú začiatkom školského roka vyvesené na informačnej tabuli v hlavnej budove našej školy 

v Krompachoch.