Dôležité oznámenie!

Dodatočné talentové prijímacie skúšky pre štúdium v našej škole budú prebiehať v termíne od pondelka 2.9.2019  do piatku  6.9.2019 

v čase od   13.00  do  17.00  hod. 

Po tomto dátume budú dodatočné prijímacie skúšky uzatvorené a nebude možné požiadať o iný náhradný termín pre školský rok 2019/2020. 

Výsledky o prijatí a zadelení uchádzačov, ktorí absolvovali tieto skúšky, 

budú známe najneskôr v pondelok  9.9.2019  v čase od  13.00 hod. 

Prosíme všetkých, ktorí absolvovali talentové skúšky v riadnom termíne 

v mesiaci jún, ale aj tých, ktorí absolvujú dodatočné talentové prijímacie skúšky 

v mesiaci september, aby sa osobne, alebo v sprievode svojich rodičov, 

resp. zákonných zástupcov, riadili podľa pokynov, ktoré budú začiatkom školského roka vyvesené na informačnej tabuli v hlavnej budove našej školy 

v Krompachoch.