Mgr. Jana Blaščáková, DiS. art.

- supervízor

- vedúca učiteľka klavírneho oddelenia

+421  944 444 136

janablascak@gmail.com