Jarmila Ondášová, DiS. art.


- vedúca učiteľka akordeónového oddelenia

0918 038 593

jarmila23@post.sk