Bc. Jozef Čuban, DiS. art. 

- supervízor 

- vedúci učiteľ gitarového oddelenia

- hlavný web administrátor

+421 907 201 239

cubanjozef@gmail.com