Koncerty / Vernisáže 2018/2019


Spomienková Akadémia pri priležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Bartolomeja Urbanca

21. 06. 2019 o 17:00 hod.
koncertná sála ZUŠ Krompachy

Výchovný koncert

18. 06. 2019 o 10:00 hod

Besiedka

17. 06. 2019 o 16:30 hod

Koncertná sala Zuš Krompachy


Záverečný koncert

13.06.2019 - 16:30 hod

Koncertná sála Zuš Krompachy

Medzitriedna Besiedka

12. 06. 2019 o 17:00 hod

Koncertná sála Zuš Krompachy