Koncerty

...plán pre školský rok  2018/2019

Spišské Vlachy - Dni mesta 

22. 06. 2019. o 14:30 hod

Spomienková Akadémia  pri priležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Bartolomeja Urbanca

21 .06 .2019 o 17:00 hod

Koncertná sála Zuš Krompachy


Výchovný koncert 

18. 06. 2019 o 10:00 hod

Besiedka

17. 06. 2019 o 16:30 hod

Koncertná sala Zuš Krompachy

Záverečný koncert

13. 06. 2019 - 16:30 hod

Koncertná sála Zuš Krompachy

Medzitriedna Besiedka

12. 06. 2019 o 17:00 hod

Koncertná sála Zuš Krompachy

Absolventský koncert

7. 06. 2019  - 17:00 hod
Koncertná sála Zuš Krompachy


Školská besiedka

23. 05. 2019 - 16:30 hod

Koncertná sála Zuš Krompachy


Koncert pri príležitosti dňa matiek

12. 05. 2019 - 15:00 hod

       Koncertná sála Domu kultúry Krompachy


Besiedka

15. 04. 2019 - 16:30 hod

Koncertná sála Zuš Krompachy


Jarný Koncert

11. 04. 2019 - 16:30 hod
  Koncertná sála Zuš Krompachy