Koncerty

...plán pre školský rok 2020/2021

Dni mesta Krompachy

25. 09. 2020 sála KD

Odovzávanie certifikátov pre novoprijatých žiakov

28. 09. 2020 koncertná sála ZUŠ

Mesiac úcty k starším

október 2020

Akadémia k 65. výročiu školy 

November 2020 koncertná sála ZUŠ

Šprincové Krompachy

december 2020 kostol Krompachy

Vianočný koncert

december 2020 

Novoročný koncert

január 2021

Koncert štyroch ZUŠ

apríl 2021

Absolventský koncert 1. a 2. stupňa HO

Vernisáž absolventov VO

14. 05. 2021


Výchovný koncert pre ZŠ a MŠ

1. 06. 2021 koncertná sála ZUŠ

Záverečný koncert - filmová hudba

17. 06. 2020 sála KD