Mgr. Darina Dzurilová

- vedúca učiteľka výtvarného odboru

0904 115 668

dzurilova.d.skola@gmail.com