Mgr. Mária Dzuríková

- vedúca učiteľka hudobnej náuky

0902 707 079

majka.dzurikova@gmail.com