Mgr. Matej Cvengroš

- vedúci učiteľ odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

0911 615 543

matej.cvengros@gmail.com