Mgr. Viliam Švirk

- učiteľ

0908 869932

svirkv@gmail.com