Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

Mgr. Matej Cvengroš 

vedúci oddelenia