Mgr. Ondrej Nehila, DiS. art.

- zástupca riaditeľa pre legislatívu

- zástupca riaditeľa pre personalistiku

- vedúci učiteľ speváckeho oddelenia

+421 907 910 588

ondrej.nehila@gmail.com