Koncerty 

...plán pre školský rok 2019/2020

Dni Mesta Krompachy

16. 09. 2019

Úcta k starším

9. 10. 2019

Dom kultúry

Odovzdávanie ocenení športovcom

23. 10. 2019 o 17:30 hod

Dom kultúry kinosála


Výchovný koncert

29.10.2019


Úcta k starším

29. 10. 2019 o 15:00 hod

Rešt. Melódia

Beseda s kráľovnou slovenskej historickej romance s pani

Janou Pronskou

7. 11. 2019 o 16:00 hod

Mestská knižnica Krompachy


Prezentácia absolventských filmov

18. 11. 2019 o 16:00 hod

Koncertná sala Zuš

Koncert Jubilantom

27. 11. 2019 o 15:00 hod 

Mestský úrad Krompachy


Vianočná Besiedka

16. 12. 2019 o 16:30 hod

Koncertná salad Zuš


Šprincové Krompachy

3. 12. 2019 o 8:15 hod 

Rímskokatolický kostol svätého Jána EvanjelistuVianočný koncert

19. 12. 2019 o 16:30 hod

Koncertná sála ZušKoncert Absolventov I./4./I., 

23. 04. 2020

Koncertná sála Zuš

Koncert Absolventov II./4./I., 

30. 04. 2020

Koncertná sála Zuš

Koncert 4. Zuš 


Výchovný koncert  

8. 06. 2020

Dom kultúry 

Záverečný koncert 

17. 06. 2020

Dom kultúry