Koncerty 

...plán pre školský rok 2019/2020

Dni Mesta Krompachy

16. 09. 2019

Úcta k starším

9. 10. 2019

Dom kultúry

Odovzdávanie ocenení športovcom

23. 10. 2019 o 17:30 hod

Dom kultúry kinosála


Úcta k starším

29. 10. 2019 o 15:00 hod

Rešt. Melódia

Adventný koncert

13. 12. 2019

Rímskokatolícky kostol svätého Jána Evanjelistu


Vianočný koncert

19. 12. 2019

koncertná sála Zuš


Koncert Absolventov I./4./I., 

23. 04. 2020

koncertná sála Zuš

Koncert Absolventov II./4./I., 

30. 04. 2020

koncertná sála Zuš

Koncert 4. Zuš 


Výchovný koncert  

8. 06. 2020

Dom kultúry 

Záverečný koncert 

17. 06. 2020

Dom kultúry