Prípravné štúdium


Postupové skúšky žiakov prípravného štúdia do 1.r./1.č./I.st.

...budú prebiehať 14.6.2019 od 13:30 hod. v triede č.10 (trieda hudobnej náuky).