Mgr. Samuel Pavlik, DiS. art.

- zástupca riaditeľa pre legislatívu a elokované pracoviská

- garant GDPR v ZUŠ a elokovaných pracoviskách

- vedúci učiteľ sláčikového oddelenia

+421  53 447 20 61

zus@zuskrompachy.sk