Školné

Platba školného na účet 


IBAN:  SK79 0200 0000 0016 9918 2251
Variabilný symbol: podľa triedy - poradové číslo učiteľa
Špecifický symbol: poradové číslo žiaka v triednej knihe 
Konštantný symbol: 0178
Správa pre adresáta: Priezvisko žiaka!


VARIABILNÝ SYMBOL PODĽA VYUČUJÚCEHO

Dzurová Jana - 3
Grega Viliam - 6

Ondašová Jarmila - 12
Rothmajerová Magdaléna - 16
Salanci Jozef - 17
Švirk Viliam - 39
Nehila Ondrej - 40
Maslaňáková Jana - 46
Mihalik Šoldrová Lenka - 66
Čuban Jozef - 69


Dzuríková Mária - 72
Onofrejová Andrea - 75
Cvengroš Matej - 78
Tomašová Alena - 79
Maslaňák Peter - 83
Bátorová Nikola - 86
Belej Andrej - 87
Zmijová Ivana - 89
Karalo Dominik - 91
Vartovník Ladislav - 92
Kuchárová Viktória - 93