Elokované pracovisko  Spiš.Vlachy


Od 01. 09. 2020. Elokované pracovisko  Spiš. Vlachy nebude súčasťou ZUŠ Krompachy.