Súťažná prehliadka žiakov ZUŠ v Krompachoch 

 25.03. 2020/2021

Sponzori


TZMO Slovakia s.r.o.
Diaľničná cesta 29
903 01 SENEC

HARTMANN - RICO, spol. s r.o.
Einšteinova 24
851 01 Bratislava

MED-ART, spol.s r.o.
Hornočermanska 4
949 01 Nitra 
odštepný závod 3
Malý Šariš 85
080 01 Prešov

Ďakujeme sponzorom