Alena Tomášová, DiS.art. 

vedúca oddelenia

Lenka Šoldrová, DiS.art.

učiteľ