Iné informácie

Prijímacie skúšky sa budú konať v termínoch

28. 08. 2020

3.-4. 09 .2020

Od 01. 09. 2020. Elokované pracovisko Spiš. Vlachy nebude súčasťou ZUŠ Krompachy.