Iné informácie

Talentové prijímace skúšky 1. kolo 

15. - 17. 04. 2020

Talentové prijímace skúšky 2. kolo 

25. - 27. 05. 2020

DOD, zápis, talentové prjímacie skúšky do HO, VO, TO

8. - 12. 06. 2020