Výtvarný odbor

 2019/2020

Výtvarná súťaž CVČ Sp.Vlachy

12. 12. 2019

Vo výtvarnej súťaži CVČ Anjel Vianoc sa naši žiaci pod vedením Mgr. Dariny Dzurilovej a Ing. Michala Dzurilu dočkali krásnych úspechov za svoju tvorbu. Srdečne blahoželáme!


Výtvarná súťaž Anjel Vianoc

6. 12. 2019

V celoslovenskej výtvarnej súťaži Anjel Vianoc získala naša najmladšia žiačka Emka Mertinková Čestné uznanie (tr. uč.: Mgr. Dzurilová). Blahoželáme a prajeme veťa ďalších úspechov!

Výtvarná súťaž CVČ Sp.Vlachy

23. 10. 2019

V súťaži CVČ Sp. Vlachy - kategória ZUŠ - pod vedením Mgr. Dariny Dzurilovej a Ing. Michala Dzurilu naši žiaci boli mimoriadne úspešní. Blahoželáme!


Celoslovenská výtvarná súťaž Zápalky v rukách detí 

16. 09. 2019

Celoslovenská výtvarná súťaž Zápalky v rukách detí - 3. miesto získala Lilana Uhrinová pod vedením Mgr. Dariny Dzurilovej. Srdečne blahoželáme!

Celoslovenská výtvarná súťaž Hľadá sa výtvarný talent

6. 09. 2019

Celoslovenská výtvarná súťaž Hľadá sa výtvarný talent - 2. miesto získala Inka Svobodová pod vedením Mgr. Dariny Dzurilovej. Srdečne blahoželáme!