Výtvarný odbor

2018/2019

Výtvarná súťaž Sté výročie úmrtia M. R. Štefánika

04.05.2019

Úspechy žiakov výtvarného odboru vo výtvarných súťažiach v šk. roku 2018/2019 - Mgr. Darina Dzurilová, Ing. Michal Dzurila

Výtvarná súťaž Zápalky v rukách detí

V okresnej výtvarnej súťaži Zápalky v rukách detí získali:- v 1. kategórii - Alex Mikula - 1. miesto- v 2. kategórii - Liliana Uhrinová - 1. miesto, Michal Bohuš - 2. miesto, čestné uznania - Leonard Pikla, Tímea Truhanová, Dominik Haduch.

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí


Natália Jančárová - 4. ročník 1. časti 1. stupňa VO ZUŠ Krompachy získala:- v okresnej súťaži Vesmír očami detí Čestné uznanie a v celoslovenskej súťaži zvíťazila. Srdečne blahoželáme!

Výtvarná súťaž Krehká krása kraslíc a jarná paleta nápadov

08. 04. 2019 

Výtvarná súťaž

05.12.2018

Úspechy žiakov výtvarného odboru vo výtvarných súťažiach v šk. roku 2018/2019 - Mgr. Darina Dzurilová, Ing. Michal Dzurila