Mgr. Darina Dzurilová

vedúca oddelenia

Mgr. Viliam Švirk

učiteľ

 Ing. Michal Dzurila

učiteľ