Prijímacie skúšky do ZUŠ na šk.rok 2022-2023

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení záujemcovia,

pred vyplnením prihlášky si prečítajte informácie v sekcii DOKUMENTY K STÚDIU V ZUŠ - PRIJÍMACIE KONANIE - PODMIENKY PRIJATIA

♦ ak máte záujem o dva odbory (napr. hudobný a výtvarný) je potrebné vyplniť prihlášku 2 krát

♦ PRIJÍMACIE SKÚŠKY budú v pondelok 6. 6. 2022 od 14:00 do 17:00 hod. v hlavnej budove ZUŠ


Tešíme sa na Vás