Zmeny vo vyučovaní

   Vážený rodičia a žiaci,
v rámci odporúčaní a preventívnych opatrení sa vyučovanie v ZUŠ Krompachy
!!! PRERUŠUJE !!!
od dňa 11. 03. 2020 do 13. 03. 2020
Zároveň Vás prosíme o zvýšenú pozornosť a sledovanie našej webovej stránky, kde nájdete vždy nové informácie ohľadom zmien vo vyučovaní v súvislosti s COVID-19.

...kliknutím na ikony prejdete k ďalším info...