Zmeny vyučovania v hudobnom odbore

Hudobná náuka sa v dňoch od 27. 11. do 29. 11. 2019 vyučovať nebude zo zdravotných dôvodov vyučujúceho učiteľa
Ďakujeme za pochopenie