Zmeny vyučovania v tanečnom odbore

Riaditeľstvo ZUŠ v Krompachoch oznamuje, že dňa 21.09.2020 sa nevyučuje z dôvodu havarijného stavu.